Apit

Biuro rachunkowe

Zapraszamy do składania oferty cenowej na nabycie licencji Systemu Informatycznego, do współpracy biura rachunkowego z klinetami.

Termin składania ofert: 21 grudnia 2017 r. godzina 10:00

Do pobrania :

Zapytane ofertowe licencja Apit

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Wzmocnenie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działaności B+R w przedsiębiorstach, Podziałanie 1.2.2 Bon na usługi badawcze.