Uslugi • księgi handlowe
 • księgi przychodów i rozchodów
 • ryczałt
 • karta podatkowa
 • podatek VAT firm i gospodarstw rolnych
 • listy płac
 • umowy cywilnoprawne
 • obsługa kadrowa
 • składki ZUS
 • szkolenia BHP
 • dokumentacja PFRON
 • dokumentacja ubezpieczeniowa A1
 • wybór formy opodatkowania
 • rejestracja w CEIDG, KRS
 • zgłoszenie VAT
 • bilans
 • rachunek zysków i strat
 • informacja dodatkowa
 • ubezpieczenia komunikacyjne
 • ubezpieczenia rolnicze
 • ubezpieczenia majatkowe
 • ubezpieczenia mienia przed kradzieżą i rabunkiem
 • ubezpieczenia na życie
 • wypełnianie formularzy do Urzędu Statystycznego
 • sporządzenie wniosków kredytowych oraz dokumentacji do firm leasingowych, analiza ofert leasingowych
 • reprezentowanie podatnika przed urzędami w zakresie prowadzonej dokumentacji.